הנני מצהיר כי:

1. אינני מחוייב להיות בבידוד לפי הוראות החוק

2. במהלך השבוע האחרון ועד היום (כולל), חום גופי היה נמוך מ-38 מעלות צלסיוס

3.אינני משתעל (למעט שיעול הנובג ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה).

4. לא הייתי במגע קרוב לחולה קורונה בשבועיים האחרונים.

הצהרת בריאות